Kontakta SPX FLOW Johnson Pump Industri

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial

Fyll i nedanstående kontaktformulär och en säljare från vår svenska industriavdelning kommer att höra av sig.
Är det ett ärende för den Marina marknaden, se Marin.

Markerade fält (*) är obligatoriska.

Namn*
Titel
Företag*
Postadress*
Ort*
Postnummer*
Tel*
E-postadress*

 

Om möjligt, fyll i följande data, eller ett meddelande här.

Vätska  

Medium/vätska som pumpas

Finns det partiklar i vätskan? Ja     Nej
Om ja, max stl, mm
Viscositet, cP
Densitet, kg/dm3
Temperatur, °C
Systemdata  
Önskad kapacitet, l/min
Drift, timmar/dygn

Manometrisk arbetstryck

Manometrisk sughöjd
NPSH tillgänglig
Om arbetstrycket / sughöjden inte är känd, kan ni beskriva rörsystemet. Utifrån dessa värden kan vi föreslå en lämplig pump. Vänligen använd rutan nedan och ange följande data:

typ av rör
rördimension(er)
total rörlängd
antal och typ av krökar
antal och typ av ventiler
andra hinder/tryckfall
statisk lyfthöjd/sughöjd
pumpens omgivning
(ute/inomhus, Atex krav etc)

Annat meddelande eller information; krav på typ av pump, risk för torrkörnig etc

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckuftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter


SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, P.O. Box 1436, SE-701 14 ÖREBRO, Sweden
Tel +46 (0)19 21 83 00,
johnson-pump.se@spxflow.com johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW Inc