Tryckluftsdrivna membranpumpar - Johnson Pump

TopAir series OptiFlo
TopAir serien » OptiFlo »
Självsugande AODD-pump med yttre flöde och ett brett användningsområde Självsugande AODD-pump med centralt flöde och ett brett användningsområde

Membranpumpar används inom alla typer av industrier för transport av olika vätskor. Rena eller förorenade, tunna eller tjocka, slitande eller aggressiva. Tack vare det breda användningsområdet blir tryckluftsdrivna membranpumpar alltmer efterfrågade och populära.

Exempel på användningsområden
Tryckluftsdrivna membranpumpar har ett brett användningsområde. Här är några exempel:
Petrokemisk industri - Tankrengöring, oljeslam, petroleum, bensin
Läkemedelsindustri - Ultrafiltrering, salva, tablettmassa, alkohol
Kemisk industri - Syror, alkalier, suspensioner, stabilisatorer, harts, latex, avloppsslam, lösningsmedel, galvaniska bad
Pappersindustri - Tryckfärg, lösningsmedel, disspersioner, pappersmassa, lim, harts
Färgindustri - Lösningsmedel, färg, lim, lack, bets
 
Pumpprincip
 
För att kunna se animeringen behöver du ladda ner och installera Flash från www.adobe.com
  back to top Tillbaka    
SPX is much more than a Johnson Pump brand manufacturer – We are your solution provider!  

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckuftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter


SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, P.O. Box 1436, SE-701 14 ÖREBRO, Sweden
Tel +46 (0)19 21 83 00,
johnson-pump.se@spxflow.com johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW Inc