Centrifugalpumpar - SPX Johnson Pump

Single Stage Centrifugal Pumps - Johnson Pump brand MCV MCHZ Magnetic Drive Centrifugal Pumps - Johnson Pump brand APV W+ Pumps
Enkelstegspumpar » Flerstegspumpar » Magnetdrivna pumpar » Hygieniska pumpar »
Vertikal/Horisontell; CombiBloc, CombiChem,  CombiDirt,  CombiNorm, CombiPro,  CombiFlex,  CombiSump, CombiTherm, CombiWell In-Line; CombiLine, CombiLine Bloc Självsugande ; CombiPrime, FreFlow,  KGE
Vertikal/Horisontell;
MCH, MCV
Självsugande; MCHZ
Heavy duty; CombiMag, CombiMagBloc 
Non metallic; MDR

Kontakta säljkontoret för råd. Gå till kontaktsidan»

  Här kan du ladda ner Broschyrer, Datablad och Manualer för Centrifugalpumpar»
2014-07 NY produkt i Combiserien: CombiTherm är en specialutvecklad pump för applikationer med termisk olja (DIN 4754) och varmvatten SS-EN 12953-6 (DIN 4752). Läs mer i produktinformationen.

Centrifugalpumpar är de vanligaste och mest väletablerade pumparna på marknaden. De finns i många olika varianter och pumpar vätskor med hög effektivitet i ett brett spann av flöden och tryck. Med över 70 års erfarenhet inom tillverkning och försäljning av centrifugalpumpar kan Johnson Pump erbjuda flera olika modellserier av centrifugalpumpar. Många av dessa är enhetliga med ISO, DIN och API standarder.

Ett kännetecken av våra norm-pumpar är det stora utbudet av olika material, axeltätningsvarianter och lagerhus. Det gör det möjligt for oss att offerera en – för er applikation – närmast skräddarsydd normpump av standard komponenter.

Vår modullösning borgar för hög utbytbarhet av delar mellan såväl pump varianter så som andra pumptyper inom Combi-serien, vilket starkt minskar reservdelshållning.

 

Våra CE och ATEX certiferade pumpar kan levereras från fabrik som fristående pumpar, bottenplatta monterade aggregat samt OEM aggregat.

SPX Flow Technology kan förse dig med komplett Johnson Pump produktdokumentation beroende på behov och lokala regler:
ATEX Spårbarhet & certifiering av material 2.1,    2.2, 3.1
3A QHP tester
EHEDG Vibrationstester
FDA, USP VI Ljudnivåtester
Användningsområde
Centrifugalpumpar har en brett användningsområde och bland Johnson Pumps viktigaste segment kan nämnas:
Industri

För alla typer av applikationer som kräver standardiserade DIN-normerade pumpar

Växthus
För uppvärmning, spridning av konstgödsel, bevattning och dränering
Kemi/ Petrokemi

För transport av lätt förorenade tunna vätskor

Hygien
För livsmedel, läkemedel och bioteknik
Vattenhantering För bevattning, dränering och färskvatten Marin

För länspumpning, motorkylsystemet och ballast pumpar

       
Hydraulic Investigator hjälper dig att välja pump

Hydraulic Investigator är Johnson Pumps guide för centrifugalpumpar.

  Sök på pumptyp och familj eller kapacitet och lyfthöjd. HI2»

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckuftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter


SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, P.O. Box 1436, SE-701 14 ÖREBRO, Sweden
Tel +46 (0)19 21 83 00,
johnson-pump.se@spxflow.com johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW Inc