In-line Enkelstegspumpar - SPX Johnson Pump

Single Stage Centrifugal Pumps - Johnson Pump brand MCV MCHZ Magnetic Drive Centrifugal Pumps - Johnson Pump brand  
Enkelstegspumpar Flerstegspumpar » Magnetdrivna pumpar » Hygieniska pumpar
Vertikal/Horisontell; CombiBloc, CombiChem, CombiDirt, CombiNorm, CombiPro, CombiFlex, CombiSump, CombiTherm, CombiWell In-Line; CombiLine, CombiLine Bloc Självsugande ; CombiPrime, FreFlow,  KGE
Vertikal/Horisontell;
MCH, MCV
Självsugande; MCHZ
Heavy duty; CombiMag, CombiMagBloc 
Non metallic; MDR

Kontakta säljkontoret för råd. Gå till kontaktsidan»


In-Line enkelstegspumpar

CombiLine,  CombiLine Bloc

CombiLine
In-line circulationspump med skyddadmotor enl EN 12756 (DIN 24255)
Egenskaper Lämplig för...

Kompakt, ekonomisk, platsbesparande konstruktion

...rena eller lätt kontaminerade tunna vätskor. Pumpen är anpassad för ‘in-line’ montage i trånga utrymmen.

Brett användningsområde

Utmärkta hydrauliska prestanda

CombiLine

Impeller med hög verkningsgrad

Stängd impeller med vingar på baksidan, för axiell balansering av impeller belastning

Specialdesignad för lågt NPSH

Förenklat underhåll tack vare back-pull-out principen

Låg underhållskostnad

Lämplig för vertikal montering

Standard mekaniska axeltätningen EN 12756 (DIN 24690)

   
   
Tekniska data
Pumphus: Gjutjärn Max. vätsketemp: 140°C
Impeller: Gjutjärn Max. arbetstryck: 1000 kPa (10 bar)
Max. kapacitet: 500 m3/h Max. varvtal: 1 800 rpm
Max. lyfthöjd: 35 m    

Ladda hem (Broschyr, Datablad, Instruktionsmanual)

For downloadable CAD drawings to assist in planning our pumps into your system go to Technical info/Dimensional Drawings.

  back to top tillbaka

CombiLine Bloc
Blockmonterad in-line cirkulationspump enligt EN 733 (DIN 24255)
Egenskaper Lämplig för

Kompakt, ekonomisk, platsbesparande konstruktion

Rena eller lätt kontaminerade tunna vätskor

Brett användningsområde

Utmärkta hydrauliska prestanda

CombiLineBloc

Impeller med hög verkningsgrad

Stängd impeller med vingar på baksidan, för axiell balansering av impeller belastning

Specialdesignad för lågt NPSH

Förenklat underhåll tack vare back-pull-out principen

Låg underhållskostnad

Atex godkänd

Lämplig för vertikal montering

Standard mekaniska axeltätningen enligt EN 12756 (DIN 24690)

   
Tekniska data
Pumphus: Gjutjärn, Brons Max. vätsketemp: 120°C
Impeller: Gjutjärn, Brons Max. arbetstryck: 1000 kPa (10 bar)
Max. kapacitet: 450 m3/h Max. varvtal: 3 600 rpm
Max. lyfthöjd: 100 m    

Ladda hem (Broschyr, Datablad, Instruktionsmanual)

For downloadable CAD drawings to assist in planning our pumps into your system go to Technical info/Dimensional Drawings

  back to top tillbaka
SPX is much more than a SPX Johnson Pump manufacturer – We are your solution provider!  

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckuftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter


SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, P.O. Box 1436, SE-701 14 ÖREBRO, Sweden
Tel +46 (0)19 21 83 00,
johnson-pump.se@spxflow.com johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW Inc