Magnetdrivna pumpar - SPX Johnson Pump

Single Stage Centrifugal Pumps - Johnson Pump brand MCV MCHZ Magnetic Drive Centrifugal Pumps - Johnson Pump brand  
Enkelstegspumpar » Flerstegscentrifugalpumpar » Magnetdrivna pumpar Hygieniska pumpar
Vertikal/Horisontell; CombiBloc, CombiChem,  CombiDirt,  CombiNorm, CombiPro,  CombiFlex,  CombiSump, CombiTherm, CombiWell In-Line; CombiLine, CombiLine Bloc Självsugande ; CombiPrime, FreFlow,  KGE
Vertikal/Horisontell;
MCH, MCV
Självsugande; MCHZ

Extra kraftig; CombiMag, CombiMagBloc 
Alt. material; MDR

Kontakta säljkontoret för råd. Gå till kontaktsidan»


Magnetdrivna pumpar
Johnson Pumps serie av magnetdrivna centrifugalpumpar är tätningslösa och läckagesäkra eftersom designen utesluter problem relaterade till axeltätning och packningar. Detta gör pumparna idealiska för hantering av starkt korrosiva, farliga eller värdefulla vätskor.
På grund av strängare miljökrav och än mer avancerade tillverkningsprocesser har intresset för pumptypen ökat.

Combimag   Combimag Bloc    MDR-serien

CombiMag
Extra kraftig tätningslös magnetdriven horisontell centrifugalpump enl ISO 5199 och ISO 2858 /EN 22858
Egenskaper Lämplig för
100% läckagefri Rena och lätt förorenade vätskor. Föroreningarna får dock inte vara slitande eller magnetiska.

Lång livslängd, låga underhållskostnader

Flänsar enligt ISO 7005 PN 16

Tillgänglig i rostfritt utförande enl ISO 7005 PN20 / 150 lbs ANSI B 16.5

 

Utmärkta hydrauliska prestanda

 

Impeller med hög verkningsgrad

 

Stängd impeller med vingar på baksidan, för axiell balansering av impellerbelastning

 

Halvöppen impeller med slitring

CombiMag, Johnson Pump

Förenklat underhåll tack vare back-pull-out principen

Atex godkänd

Yttre rotor med säkerhetslagring

Samariumkobolt högpresterande magneter

Magnetkåpa i Hastelloy® för bästa fältöverföring

Silikonkarbidlagringar som smörjs av pumpade mediet

Värmemantel som tillval

Fett eller oljesmorda kullager

PT 100 temperaturkännare

Utbytbar mot andra ISO 2858 pumpar

Tekniska data
Pumphus: Gjutjärn, Segjärn, Syrafast stål, Specialstål, Nickelbaserad legering, Duplex   Max. systemtryck: 1600 kPa (16 bar)
  Viskositet: 0,3 mPas - 150 mPas
Impeller: Gjutjärn, Brons, Syrafast stål, Syrafasta legeringar, Nickelbaserad legering, Duplex   Max. varvtal: 3 600 rpm
  Max. vätsketemp: -50 till 300°C
Max. kapacitet: 550 m3/h      
Max. uppfordringshöjd: 160 m      
Ladda hem (Broschyr, Datablad, Instruktionsmanual)     back to top tillbaka

 

CombiMagBloc
Extra kraftig tätningslös magnetdriven horisontell centrifugalpump enl ISO 5199 och ISO 2858 /EN 22858
Egenskaper Lämplig för
100% läckagefri Rena och lätt förorenade vätskor. Föroreningarna får dock inte vara slitande eller magnetiska.

Lång livslängd, låga underhållskostnader

Flänsar enligt ISO 7005 PN 16

Tillgänglig i rostfritt utförande enl ISO 7005 PN20 / 150 lbs ANSI B 16.5

 

Utmärkta hydrauliska prestanda

 

Impeller med hög verkningsgrad

 

Stängd impeller med vingar på baksidan, för axiell balansering av impeller belastning

 

Halvöppen impeller med slitring

CombiMagBloc

Förenklat underhåll tack vare back-pull-out principen

Standard IEC flänsmotor

Atex godkänd

Yttre rotor med säkerhetslagring

Samariumkobolt högpresterande magneter

Magnetkåpa i Hastelloy® för bästa fältöverföring

Silikonkarbidlagringar som smörjs av pumpade mediet

Värmemantel som tillval

PT 100 temperaturkännare

Utbytbar mot andra ISO 2858 pumpar

Tekniska data
Pumphus: Gjutjärn, Segjärn, Syrafast stål, Syrafasta legeringar, Nickelbaserade legeringar, Duplex   Max. systemtryck: 1600 kPa (16 bar)
  Viskositet: 0,3 mPas - 150 mPas
Impeller: Gjutjärn, Brons, Syrafast stål, Syrafasta legeringar, Nickelbaserade legeringar, Duplex   Max. varvtal: 3 600 rpm
  Max. vätsketemp: -50 till 200°C
Max. kapacitet: 280 m3/h      
Max. uppfordringshöjd: 140 m      
Ladda hem (Broschyr, Datablad, Instruktionsmanual)     back to top tillbaka


MDR-serien i PP och PVDF

MDR-pumparna är läckagefria och kemiskt resistenta, vilket gör dem idealiska för att transportera aggresiva, farliga och värdefulla vätskor.
Alla vätskeberörda delar tillverkas av icke metalliskt material. Pump- och magnethus gjuts i plastmaterialen PP eller PVDF.

Egenskaper Lämplig för
Inga läckande axeltätningar Svavelsyra, natriumhydroxid, framkallningsvätska, fixeringsvätska, blekmedel och ett stort antal andra kemikalier.
Ökad säkerhet
Hög kemisk resistens MDR
Brett användningsområde
Elmotor enl IEC-standard
Enkel och kostnadseffektiv
Pålitlig drift
Få produktionsstopp
Enkel design
Lätt att underhålla - minimala underhållskostnder
   
Tekniska data
Pumphus: Glasfiberfylld PP, kolfiberfylld PVDF   Max. systemtryck: 3 bar at 20° C
Impeller: Glasfiberfylld PP, kolfiberfylld PVDF   Viskositet: 0,3 mPas - 150 mPas
Max. kapacitet: 30 m3/h   Max. varvtal: 2 800 rpm
Max. uppfordringshöjd: 24 m   Max. vätsketemp: 85°C för PP, 100°C för PVDF
Ladda hem (Broschyr, Datablad, Instruktionsmanual)     back to top tillbaka
 
SPX is much more than a SPX Johnson Pump manufacturer – We are your solution provider!  

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckuftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter


SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, P.O. Box 1436, SE-701 14 ÖREBRO, Sweden
Tel +46 (0)19 21 83 00,
johnson-pump.se@spxflow.com johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW Inc