Johnson Pump - Kemi

Kemiindustrin använder alla typer av pumpar – från standardiserade centrifugalpumpar till specialpumplösningar konstruerade för individuella behov. Användningen i den här sektorn är associerad med aggressiva, miljöfarliga eller explosiva ämnen. Det här kräver mycket av pumparnas design och material, som också skall leverera en säker miljö för de som arbetar med pumparna.

Pumpprogram - Kemi
Länkarna under bilderna tar dig till produktinformation

Paint & Ink, färger & lacker

Bring color into play
Johnson Pump produkter för färgindustrin. Läs mer i den engelska brochyren.

• Pumpar för slitande vätskor
Rotary Lobe SRT-TGG AOD  
Lobrotorpumpar Innerkugghjulspumpar AODD  
• Pumpar för frätande vätskor
AOD Mag drive CombiMag Centrifugal  
AODD Magnetdrivna Magnetdrivna Centrifugalpumpar
• Pumpar för rena vätskor - Lösningsmedel, vatten, oljor
FreFlow Mag drive Flexible Impeller AOD Gear
FreFlow Magnetdrivna Impellerpumpar AODD Innerkugghjulspumpar
back to top tillbaka      

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckuftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter


SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, P.O. Box 1436, SE-701 14 ÖREBRO, Sweden
Tel +46 (0)19 21 83 00,
johnson-pump.se@spxflow.com johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2015 SPX Corporation