Johnson Pump - Petrokemi


Johnson Pump har en stark position i raffinaderier, asfaltstationer och bitumenproduktion med våra egenutvecklade centrifugal- och kugghjulspumpar.

Innerkugghjulspumpar lämpar sig väl för tuffa applikatiioner med sin långa kontaktyta mellan kugghjulen som därmed ger slitstyrka och skonsam produkthantering.

Pumpprogram - Petrokemi
Länkarna under bilderna tar dig till produktinformation
Bygg vägen med Johnson Pump
Läs mer i brochyren.

Vad har Johnson Pump i tankarna?
Läs mer i brochyren

• Pumpar för slitande vätskor
Rotary Lobe AODD    
Lobrotorpumpar Innerkugghjulspumpar AODD    
• Pumpar för frätande vätskor
AOD Mag drive Centrifugal    
AODD Magnetdrivna Centrifugalpumpar
   
• Pumpar för rena vätskor - Lösningsmedel, vatten, oljor
FreFlow Mag drive Flexible Impeller AOD Gear
FreFlow Magnetdrivna Impellerpumpar AODD Innerkugghjulspumpar
back to top tillbaka        

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckuftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter


SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, P.O. Box 1436, SE-701 14 ÖREBRO, Sweden
Tel +46 (0)19 21 83 00,
johnson-pump.se@spxflow.com johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2015 SPX Corporation