Förträngningspumpar (positiva deplacementpumpar)

Internal Gear Pumps Flexible Impeller Pumps AODD Pumps Rotary Lobe Pumps
Kugghjulspumpar » Flexibla Impellerpumpar » Lobrotorpumpar »
TopGear MAG, TopGear L, TopGear G, TopGear H Motordrivna DC-pumpar, FIP serien, allroundpumpar av brons OptiFlo, TopAir TopLobe Plus, TopLobe, TopWing

Gemensamt för alla förträngningspumpar (positiva deplacementpumpar) är att de i viss mån är självsugande, dvs, de kan starta pumparbetet med torr sugledning och torrt pumphus. De klarar också vätskor av mycket skiftande karaktär och kan användas för transportpumpning av både tunnflytande vätskor och högviskösa pastor.

Det angivna volymflödet per arbetsvarv är relativt konstant i en förträngningspump och minskar obetydligt vid måttliga tryckökningar.

SPX Flow Technology kan förse dig med komplett Johnson Pump produktdokumentation beroende på behov och lokala regler:
ATEX Spårbarhet & certifiering av material 2.1, 2.2, 3.1
3A QHP tester
EHEDG Vibrationstester
FDA, USP VI Ljudnivåtester
 

Kugghjulspumpar används i alla typer av industrier för transport av både tunna och trögflytande vätskor, från dieselolja till choklad.

Lobrotorpumpar har en skonsam produkthantering och är lätta att rengöra. Pumparna innehåller få fickor där bakterier kan frodas och passar ypperligt för känsliga vätskor - från lim till hela jordgubbar.

Luftdrivna membranpumpar används inom alla typer av industrier för transport av olika vätskor. Rena eller förorenade, tunna eller tjocka, slitande eller aggressiva

Impellerpumpar har väldigt god självsugningsförmåga och kan även pumpa fasta partiklar. Pumparna passar inom alla typer av industrier.

Här kan du ladda ner Broschyrer, Datablad och Manualer för Förträngningspumpar (positiva deplacementpumpar)»

Användningsområde
De viktigaste segment bland Johnson Pumps produkter är:
Livsmedel För alla hygienska applikationer och applikationer som kräver skonsam hantering Petrokemi Asfaltstationer och bitumenprodukter såväl som bränsle, olja och fetter
Läkemedel För hygiensk och skonsam produkthantering Papper & massa sulfatsåpa, tall- och bäckolja, spjälkvätska
Kemi Hanterar aggresiva och högriskkemikalier, slam Färg & tryckfärg Harts och bindemedel
       
SPX is much more than a Johnson Pump brand manufacturer – We are your solution provider!  

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckuftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter


SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, P.O. Box 1436, SE-701 14 ÖREBRO, Sweden
Tel +46 (0)19 21 83 00,
johnson-pump.se@spxflow.com johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2015 SPX Corporation