Johnson Pump - Papper & Massa

 

 

värmeväxlare

Hybridvärmeväxlare, SPX APV
Hybridvärmeväxlaren hanterar partiklar och fibrer genom sina raka kanaler, och är enkel att rengöra utifrån. Det kylande/värmande mediet går i tunna kanaler och säkerställer bra värmeöverföring.
 

Läs mer i broschyren "APV Hybrid - Welded Heat Exchanger"

Ett pappersbruk har mer än 1000 pumpar i drift. Det finns en stor variation av vätskor som pumpas, allt från aggressiva kemikalier till hög viskösa och slitande slam till rent vatten. Johnson Pump kan erbjuda hård ytbeläggning, rymligare toleranser beroende på applikation.

Pumpprogram – Papper & Massa
Länkarna under bilderna tar dig till produktinformation

• Pumpar för slitande vätskor
Rotary Lobe AOD  
Lobrotorpumpar Innerkugghjulspumpar AODD  
• Pumpar för frätande vätskor
AOD CombiMag Centrifugal  
AODD Mag Drive Centrifugalpumpar
 
• Pumpar för rena vätskor – Lösningsmedel, vatten, oljor
FreFlow Mag drive Flexible Impeller Gear
FreFlow Mag Drive Flexible Impeller Innerkugghjulspumpar
back to top tillbaka      

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckuftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter


SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, P.O. Box 1436, SE-701 14 ÖREBRO, Sweden
Tel +46 (0)19 21 83 00,
johnson-pump.se@spxflow.com johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2015 SPX Corporation