Johnson Pump - Läkemedel

Kraven på hygien är mycket höga inom läkemedelsindustrin, och samma krav ställs på pumpar och annan utrustning, och inte minst kunnigheten hos leverantören.

Praktiskt taget kan alla pumptyper hittas inom läkemedelsindustrin, och inte bara de specifikt hygieniska pumparna. De hygieniska pumparna kan levereras med certifikat, exempelvis Ra, FDA, 3.1, 2.1, 2.2 

Pumpprogram – Läkemedel
Länkarna under bilderna tar dig till produktinformation

Biotech Industries

Biotech Industries
Brochyr om ett samlat utbud av SPX produkter, passande i Läkemedelsindustrin. Läs mer i den engelska brochyren.

Hygieniska applikationer
Rotary Lobe Flexible Impeller

 

   
Lobrotorpumpar Impellerpumpar

 

APV produkt

   
• Pumpar för slitande vätskor
AOD Rotary Lobe Centrifugal  
AODD Lobrotorpumpar Innerkugghjulspumpar Centrifugalpumpar  
• Pumpar för rena vätskor – Alkohol / vatten / olja
FreFlow Rotary Lobe Flexible Impeller AOD
FreFlow Lobrotorpumpar Impellerpumpar AODD Innerkugghjulspumpar
back to top tillbaka        

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckuftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter


SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, P.O. Box 1436, SE-701 14 ÖREBRO, Sweden
Tel +46 (0)19 21 83 00,
johnson-pump.se@spxflow.com johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2015 SPX Corporation