TopFilter - SPX Johnson Pump

Filter-TFOV Filter-TFOVM Filter-TFOW
Enkelfilter TFOV Enkelfilter Multibasket TFOVM Dubbelfilter TFOW
Enkelfilter 20 mm (¾")–150 mm (6") Enkelfilter 200 mm (8")–250 mm (10") Dubbelfilter 20 mm (¾")–200 mm (8")

Johnson Pump introducerar en serie pumpfilter - TopFilter

TopFilter ger pumpanvändaren en effektiv och enkel metod för att ta bort skräp innan det påverkar pumpens prestanda.

TopFilter finns i två modeller, fyra materialalternativ och elva separata storlekar som erbjuder filtreringsnivåer ner till 10 micron!

 

TopFilter levereras av Johnson Pump som en integrerad del av pumpen eller som en fristående enhet, och kan kopplas till antingen insugs- eller avloppssidan av pumpen.

Läs mer om respektive filter; TFOV, TFOVM och TFOW

TopFilter TFOV - Enkelfilter 20 mm (¾")–150 mm (6")
 

TopFilter TFOV är en kostnadseffektiv metod för att skydda rörledningsutrustning, rengöra vätskor eller avskilja värdefulla fasta ämnen. Ett antal specialfunktioner och tillvalsmöjligheter erbjuds. Filtret är gjutet och har en cylindrisk korg av rostfritt stål av hög kvalitet. Filtret kan användas i vätskehanteringsinstallationer där flödet kan stängas av under korta perioder så att korgen kan tas bort för rengöring.

Egenskaper Alternativ
Korg i rostfritt stål 316 av hög kvalitet med stora filtreringsytor som ger låga tryckfall Många olika tillvalsutrustningar för anpassning av filtret
Arbetstryck på upp till 50 bar (A300-serien) Finns i gjutjärn, gjutstål, vapenbrons och rostfritt stål
Filterlock med snabblåsning och vred för enkelt underhåll Visuella/elektriska differentialtrycksindikatorer finns
Kompakt, utrymmesbesparande utförande Magnetiska spalter (för magnetisk filtrering)
back to top upp
TopFilter TFOVM -Enkelfilter 200 mm (8")–250 mm (10")
TopClean AS  

TopFilter TFOVM är ett filter med flera korgar som utökar området för enkelfiltret då den är kompakt och servicevänlig med enklare korgborttagning jämfört med andra enheter med motsvarande röranslutningar.

Filtret är av gjuten konstruktion och levereras med fyra eller fem cylindriska korgar i rostfritt stål av hög kvalitet. Filtret passar i vätskehanteringsinstallationer där flödet kan avbrytas för att medge borttagning av korgarna för rengöring.

Egenskaper Alternativ
Korgar i rostfritt stål av hög kvalitet med stora filtreringsytor som ger låga tryckfall Många olika tillvalsutrustningar för anpassning av filtret
Filterlock med snabblåsning och vred för enkel korgborttagning Finns som standard i gjutjärn, gjutstål, vapenbrons och rostfritt stål
Arbetstryck på upp till 13,8 bar Differentialtrycksindikatorer finns som tillval
Kompakt, utrymmesbesparande utförande    
back to top upp
TopFilter TFOW - Dubbelfilter 20 mm (¾")–200 mm (8")
 

TopFilter TFOW dubbelfilter innebär konstruktions- och prestandaförbättringar i tillämpningar som kräver kontinuerligt flöde med minsta möjliga tryckfall.

Filtret är av gjutjärn med två kammare som var och en innehåller en korg av rostfritt stål av hög kvalitet. Vid rengöring styrs flödet över från den ena korgen till den andra utan avbrott genom vridning av handtaget.

Egenskaper  
Enkel växlingsoperation med lågt servicebehov Ingen kontaminering mellan filtrerade och
ofiltrerade vätskor
Kompakt konstruktion Många olika material, storlekar och tillbehör
Stora filtreringsytor ger lågt tryckfall Filtrering ner till 10 mikrometer
Filterlock med snabblåsning och vred för enkelt underhåll Handtaget täcker den kammare som används – det förhindrar att den trycksatta kammaren öppnas av misstag
Arbetstryck på upp till 50 bar (A300-serien) Differentialtrycksindikatorer finns som tillval
back to top upp

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckuftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter


SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial, P.O. Box 1436, SE-701 14 ÖREBRO, Sweden
Tel +46 (0)19 21 83 00,
johnson-pump.se@spxflow.com johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW Inc