Ledning
VD Finanschef
Michael Strålman
michael.stralman@spxflow.com

Maria Andersson
maria.andersson@spxflow.com

Försäljningschef - Marin, Fordon & VVS

Försäljningschef - Industri

Dean Mitchell
dean.mitchell@spxflow.com

Robert Persson Östlund
robert.persson.ostlund@spxflow.com

Kvalitets- & Miljöchef

Operations Manager - Ekerö, Stockholm

Stefan Ring
stefan.a.ring@spxflow.com


Anna-Britta Göthfeldt
annabritta.gothfeldt@spxflow.com


SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckluftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
P.O. Box 1436, SE-701 14
ÖREBRO, Sweden

Tel.: +46 (0)19 21 83 00
E-mail Industri:
johnson-pump.se@spxflow.com
E-mail Marin: johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW, Inc.