Johnson Pump - Marina pumpar & tillbehör

Vare sig du är en båtägare som behöver en ersättningspump eller en båttillverkare som söker efter nya marina pumpar kan vi förse dig med den support du behöver. Vi är en av världens ledande tillverkare av pumpar och tillbehör inom fritidsbåtssegmentet. Tack vare 50 år i branschen känner vi väl till varvens och båtägarnas behov. Vi har fokuserat på ett utvalt produktprogram som säljs under varumärket Johnson Pump och vi finns representerade i mer än 60 länder.

Vår långa erfarenhet, höga kvalitet och starka utvecklingsarbete har gjort oss till leverantör av pumpar och tillbehör till de största tillverkarna av båtar och inombordsmotorer i världen.

 
Produktkatalog
 SPX FLOW Johnson Pump Marin
Läs mer om våra produkter i den svenska Marina produktkatalogen.
 
 
marin
SPX Flow Technology Swedens Marina program

Pumpar: Cirkulations-, FIP-, Impeller-, Kylvatten-, Läns-, Spol-, Syresättnings-, Tryckvattenpumpar, pumpar för Avloppshantering
Övrigt: Impellrar, Motorrumsfläktar, Toaletter, Varmvattenberedare

F3B-19
FIP AC
FIP
Cirkulationspumpar FIP AC pumpar FIP DC pumpar

En serie kompakta magnetdrivna centrifugalpumpar med stor arbetskapacitet och låg strömförbrukning vilket gör dem lämpliga för cirkulation av färskvatten och glykol.

AC drivna impellerpumpar med brett användningsområde. En tillförlitlig och kostnadseffektiv pumplösning som lämpar sig speciellt för läns, spol, brand och septik i den marina miljön.

DC drivna impellerpumpar med ett mycket brett användningsområde; läns- och spolpumpar, färskvattenpumpar eller tankningspumpar för olja och diesel.

  back to top Upp
Johnson Pump originalimpellrar
Impellrar Impellerpumpar Kylvattenpumpar

Originalimpellrar för alla kylvattenpumpar med optimerad funktion vad gäller kapacitet, driftstid och livslängd. Utvecklade i nära samarbete med de ledande marina motortillverkarna. Tillverkade av en unik skräddarsydd gummiblandning.

Impellerpumpar för mekanisk drift, självsugande och kan hantera fasta partiklar utan att skada pumpen. En effektiv och flexibel pumplösning för sjövatten.

Impellerpumpar i en mängd olika modeller och utföranden för olika kylningsbehov. SPX Johnson Pump levererar originalpumpar till de största tillverkarna av inombordsmotorer.

  back to top Upp
F3B-19
Viking Universal handlänspump
Fläkt
Länspumpar och länspumpstillbehör Länspumpar, manuella Motorrumsfläktar

Pumpar utrustade med kraftiga motorer och ett pumphus i tålig termoplast vilket ger pumpen lång livslängd. Med en nivåströmbrytare installerad startar pumpen automatiskt när det finns slagvatten i båten och stängs av automatiskt när den är tom.

När strömmen är utslagen kan du alltid lita på våra manuella pumpar; för länspumpning av båtar, men kan även hantera toalettavfall.

 

Fläktar för ventilation i marina miljöer. För evakuering av luft i motorrum före start, eller för ventilation av andra utrymmen som kölsvin, kajuta, eller kabyss.

 

  back to top Upp
Pumpar för avloppshantering
Spolpumpar
Syresättningspumpar
Pumpar för avloppshantering Spolpumpar Syresättningspumpar

Tillförlitliga pumpar för hantering av svart- och gråvatten. Membranpumpar i olika utföranden och Maceratorpumpar.

Pumpar för spolning med ett högt arbetstryck. För rengöring av däcket eller andra spolningsbehov.

Pumpar för syresättning och kylning av slutna vattenmängder. För betesboxar, tankar eller liknande användningsområden.

  back to top Upp
Toilet
Tryckvattenpumpar
Vattenberedare
Toaletter Tryckvattenpumpar Varmvattenberedare

Marina toaletter i olika utföranden med genomtänkt funktionalitet. Kostnadseffektiv teknik, enkla att rengöra, tysta och stilrena.

Pumpar och tryckvattenaggregat för små och medelstora båtar, samt husvagnar och husbilar. För olika trycksättning, med fast eller variabelt flöde. Tystgående, pulsationsfria membranpumpar med fem kamrar.

Rostfria marina varmvattenberedare i olika storlekar för krävande miljöer. Dubbla värmekällor med blandventil som tillbehör.

  back to top Upp    

Länk till SPX Johnson Pump Marins globala webbplats www.johnson-pump.com/JPMarine (in English).

SPX FLOW – Johnson Pump produkter:

Industri Centrifugalpumpar, Förträngningspumpar (PD); Lobrotorpumpar, Kugghjulspumpar, Impellerpumpar, Tryckluftdrivna pumpar, Filter
Marin Impellerpumpar, Länspumpar, Kylvattenpumpar, Cirkulationspumpar, Tryckvattensystem & spolpumpar, Pumpar för avloppshantering & Marina toaletter, DC-pumpar
Fordon Cirkulationspumpar, Tryckvatten- och spolpumpar
VVS Värme- och rörprodukter

SPX Flow Europe Ltd – Sweden filial
P.O. Box 1436, SE-701 14
ÖREBRO, Sweden

Tel.: +46 (0)19 21 83 00
E-mail Industri:
johnson-pump.se@spxflow.com
E-mail Marin: johnson-pump.marine@spxflow.com

Copyright © 2018 SPX FLOW, Inc.